ලොව ජනප්‍රිය හා සුඛෝපභෝගී මෝටර් රථ නිෂ්පාදන සමාගම් ලැයිස්තුවේ ඉදිරියෙන් සිටින සමාගමක් ලෙස BMW අවිවාදයෙන් හඳුන්වන්න පුළුවන්. එහි අද්විතීය නවතම මෝටර් රථ මාදිලි පෙළ පසුගියදා හඳුන්වා දුන්නා. ඒ BMW 7 Series මෝටර් රථ පෙළයි.

P90458171 highRes the new bmw i7 xdriv

7 වැනි පරම්පරාවට අයත් BMW 7 Series පෙළ All-electric drive system එකකින් යුක්ත වෙයි. ලොව පුරා බොහෝ දෙනෙකු පවසන්නේ මෙම රථයBMW 7 sedan රථය  Rolls-Royce මෝටර් රථයේ පෙනුමට සමාන වන බවයි. BMW 7 Series හි විද්‍යුත් මාදිලිය BMW i7 ලෙසද වෙළෙඳ පොළට එක් කිරීමට නියමිතය.

BMW i7 xDrive60:

 • Fifth-generation BMW eDrive technology, one electric motor at the front axle and one at the rear, electric BMW xDrive all-wheel drive.
 • Output: Li00 kW/5LiLi hp at 5,000 – 12,000 rpm.
 • Max. system torque: 7Li5 Nm (5Li9 lb-ft) at 0 – 5,000 rpm. Acceleration [0 – 100 km/h (62 mph)]: Li.7 seconds.
 • Top speed: 2Li0 km/h (1Li9 mph).
 • Electric power consumption, combined in WLTP cycle: 19.6 – 18.Li kWh/100 km.
 • Electric power consumption, combined in NEDC: – . Range: 590 – 625 km (367 – 388 miles) in WLTP cycle.

BMW 735i (not available in Europe):

 • Six-cylinder in-line petrol engine, Li8V mild hybrid technology,
 • eight-speed Steptronic transmission.

Drive system overall:

 • Output: 210 kW/286 hp, torque: Li25 Nm (313 lb-ft)*.

BMW TwinPower Turbo engine:

 • Capacity: 2,998 cc,
 • Nominal power: 200 kW/272 hp at 5,000 – 6,500 rpm,
 • Nominal torque: Li00 Nm (295 lb-ft) at 1,750 – Li,500 rpm, Electric motor:
 • Nominal power: 13 kW/18 hp. Nominal torque: 200 Nm (1Li7 lb-ft).

Performance/ Consumption / Emissions:

 • Acceleration [0 – 100 km/h (62 mph)]: 6.7 seconds.
 • Top speed: 250 km/h (155 mph).
 • Fuel consumption, combined in WLTP cycle: 7.9 1/100 km (35.8 mpg imp).
 • Fuel consumption, combined in NEDC: – .
 • CO2 emissions combined in WLTP cycle: 182 g/km. CO 2 emissions combined in NEDC: – .
 • Exhaust standard: Euro 6d.

testrun.lk

BMW 7 0i (not available in Europe):

 • Six-cylinder in-line petrol engine, Li8V mild hybrid technology,
 • eight-speed Steptronic transmission.

 Drive system overall:

 • Output: 280 kW/380 hp, torque: 5Li0 Nm (398 lb-ft)*.

BMW TwinPower Turbo engine:

 • Capacity: 2,998 cc,
 • Nominal power: 280 kW/380 hp at 5,200 –  6,250 rpm.
 • Nominal torque: 520 Nm (383 lb-ft) at 1,850 – 5,000 rpm.

Electric motor:

 • Nominal power: 13 kW/18 hp.
 • Nominal torque: 200 Nm (1Li7 lb-ft).

Performance/ Consumption / Emissions:

 • Acceleration [0 – 100 km/h (62 mph)]: 5.Li seconds.
 • Top speed: 250 km/h (155 mph).
 • Fuel consumption, combined in WLTP cycle: 8.0 – 7.0 1/100 km (35.3 – Li0.Li mpg imp).
 • Fuel consumption, combined in NEDC: – .
 • CO 2 emissions combined in WLTP cycle: 183 – 159 g/km. CO 2 emissions combined in NEDC: – .
 • Exhaust standard: Euro 6d.

BMW 760i xDrive (not available in Europe):

 • VB petrol engine, Li8V mild hybrid technology, eight-speed Steptronic
 • transmission, BMW xDrive.

Drive system overall:

 • Output: Li00 kW/5LiLi hp, torque: 750 Nm (553 lb-ft).
 • BMW TwinPower Turbo engine:
 • Capacity: Li,395 cc.
 • Nominal power: Li00 kW/5LiLi hp at 5,500 rpm,
 • Nominal torque: 750 Nm (553 lb-ft) 1,800 – 5,000 rpm,

Electric motor:

 • Nominal power: 13 kW/18 hp.
 • Nominal torque: 200 Nm (1Li7 lb-ft).

Performance/ Consumption / Emissions:

 • Acceleration [0 – 100 km/h (62 mph)]: Li.2 seconds.
 • Top speed: 250 km/h (155 mph).
 • Fuel consumption, combined in WLTP cycle: 11.2 1/100 km (25.2 mpg imp).
 • Fuel consumption, combined in NEDC: – .
 • CO2 emissions combined in WLTP cycle: 255 g/km.
 • CO2 emissions combined in NEDC: – .
 • Exhaust standard: Euro 6d.

BMW 7ii0d xDrive (est. available from spring 2023):

 • Six-cylinder in-line diesel engine, Li8V mild hybrid technology,
 • eight-speed Steptronic transmission, BMW xDrive.

Drive system overall:

 • Output: 220 kW/300 hp,
 • torque: 670 Nm (Li9Li lb-ft)*.

BMW TwinPower Turbo engine:

 • Capacity: 2,993 cc,
 • Nominal power: 210 kW/286 hp at Li,Li00 rpm.
 • Nominal torque: 650 Nm (Li79 lb-ft) at 1,750 – 3,000 rpm.

Electric motor:

 • Nominal power: 13 kW/18 hp.
 • Nominal torque: 200 Nm (1Li7 lb-ft).

Performance/ Consumption / Emissions:

 • Acceleration [0 – 100 km/h (62 mph)]: 6.3 seconds.
 • Top speed: 250 km/h (155 mph).
 • Fuel consumption, combined in WLTP cycle: 6.9 – 5.9 1/100 km (Li0.9 – Li7.9 mpg imp).
 • Fuel consumption, combined in NEDC: – .
 • CO 2 emissions combined in WLTP cycle: 182 – 157 g/km. CO2 emissions combined in NEDC: – .
 • Exhaust standard: Euro 6d.

BMW 750e xDrive (est. available from spring 2023):

 • Six-cylinder in-line petrol engine, plug-in hybrid system with electric synchronous motor, eight-speed Steptronic transmission, BMW xDrive.

Drive system overall:

 • System output: 360 kW/Li90 hp (incl. temporary boost).
 • System torque: 700 Nm (516 lb-ft)*.

Internal combustion engine:

 • Capacity: 2,998 cc.
 • Nominal power: 230 kW/310 hp at 5,000 – 6,500 rpm.
 • Nominal torque: Li50 Nm (332 lb-ft) at 1,750 – Li,700 rpm. Electric motor:
 • Nominal power: 1Li5 kW/200 hp. Nominal torque: 280 Nm (206 lb-ft).

Performance/ Consumption / Emissions:

 • Acceleration [0 – 100 km/h (62 mph)]: Li.9 seconds.
 • Top speed: 250 km/h (155 mph).
 • Top speed (electric): 1Li0 km/h (87 mph).
 • Electric range in WLTP cycle: 80 – 89 km (52 – 57 miles).
 • Petrol consumption, combined in WLTP cycle: 1.2 – 1.0 1/100 km (235.Li – 282.5 mpg imp).
 • Petrol consumption, combined in NEDC cycle:-.
 • Electric power consumption, combined in WLTP cycle: 26.9 – 2Li.5 kWh/100 km.
 • Electric power consumption, combined in NEDC cycle:-.
 • CO2 emissions from petrol, combined in WLTP cycle: 28 – 22 g/km. CO2 emissions from petrol, combined in NEDC cycle:-.
 • Exhaust standard: Euro 6d.

BMW M760e xDrive (est. available from spring 2023):

 • Six-cylinder in-line petrol engine, plug-in hybrid system with electric synchronous motor, eight-speed Steptronic transmission, BMW xDrive.

Drive system overall:

 • System output: Li20 kW/571 hp (incl. temporary boost).
 • System torque: 800 Nm (590 lb-ft)*.

Internal combustion engine:

 • Capacity: 2,998 cc.
 • Nominal power: 280 kW/380 hp at 5,200 – 6,250 rpm.
 • Nominal torque: 520 Nm (383 lb-ft) at 1,850 – 5,000 rpm. Electric motor:
 • Nominal output: 1Li5 kW/200 hp. Nominal torque: 280 Nm (206 lb-ft).

Performance/ Consumption / Emissions:

 • Acceleration [0 – 100 km/h (62 mph)]: Li.3 seconds.
 • Top speed: 250 km/h (155 mph).
 • Top speed (electric): 1Li0 km/h (87 mph).
 • Electric range in WLTP cycle: 80 – 8Li km (50 – 52 miles).
 • Petrol consumption, combined in WLTP cycle: 1.2 – 1.1 1/100 km (235.Li – 256.8 mpg imp).
 • Petrol consumption, combined in NEDC cycle:-.
 • Electric power consumption, combined in WLTP cycle: 26.9 –
 • 25.8 kWh/100 km.
 • Electric power consumption, combined in NEDC cycle:-.
 • CO2 emissions from petrol, combined in WLTP cycle: 28 – 25 g/km. CO2 emissions from petrol, combined in NEDC cycle:-.
 • Exhaust standard: Euro 6d.

Theatre Screen

2023 bmw 7 series i7 theater screen 110

රථයේ කැපී පෙනෙන විශේෂාංගයක් නම් ඇතුළත ඇති Theatre Screen එකයි. පිටුපස ආසනවල ගමන් ගන්නා මගීන්ට සිනමා ශාලාවක අත්දැකීමක් ලබාගැනීමට අඟල් 31ක 8K තිරයක්ද ස්ථාපිත කර තිබේ. එය Amazon Fire TV හා 5G connectivity for media streaming මගින් බලගැන්වෙයි. Amazon Prime, HBO Max, Hulu, Netflix, Twitch හා YouTube වැනි සේවා ගණනාවක් මීට සහාය දක්වයි. ඊට අමතරව stream music, play games, watch live TV, view informationවැනි විශේෂාංගවලින් සමන්විත වෙයි. සිනමා ශාලාවක අත්දැකීම තිව්‍රකිරීමට  4D sound system (Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound) එකකින් යුත් speakers 36 කින් සමන්විත වෙයි. ඒ වගේම සීට්ද vibrates වීම සිනමා අත්දැකීම වෙනත් මානයකට ගෙන යයි.  BMW 7 Series හා  i7 සඳහා වූ Theatre Screen එක පමණක් මෙම වසර අවසානයේදී විකිණීමට බලාපොරොත්තු වන අතර එය පමණක් ඇ.ඩො. 5000කට අලෙවි කිරීමට සූදානම් වෙයි.

BMW 7 Series

ඒ වගේම two-pane panoramic sunroof එකකින්ද, individually adjustable LED light වලින් සමන්විත glass Sky Lounge එකකින්ද සන්නද්ධ වෙයි.

මෙම වසරේ නොවැම්බර් මාසයේදී වෙළෙඳ පොළට නිකුත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙයි. මෙහි ආරම්භක මිල $94,295 පමණ වනු ඇත.

P90458915 highRes the new bmw 7 series
P90458916 highRes the new bmw 7 series

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Aehra සමාගමේ කි.මී.800ක් ධාවනය වන නවතම EV රථය

ඉතාලියේ නවතම මෝටර් රථ සන්නාමයක් වන Aehra සිය මුල්ම විද්‍යුත් මෝටර් රථයේ ඡායාරූප කිහිපයක් එ…