නවතා දැමු සැහැල්ලු දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය (Colombo Light Rail Transit System) ගැන සාකච්ඡා යළි ආරම්භ කිරීම සඳහා සාකච්ඡා ඇරඹීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිවී තිබේ. ජනාධිපතිවරයා ජපානයේ සිදුකළ සංචාරයෙන් අනතුරුව එම තීරණය ගෙන ඇති බවත්, යළිත් ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳව අන්තර්ජාතික වශයෙන් විශ්වාසනීයත්වයක් ඇති කිරීම සඳහා ඵලදායී සංචාරයක ජනාධිපතිවරයා නිරත වූ බව අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

මනම්පිටිය බස් අනතුරින් මිය ගිය ගණන 10ක් දක්වා ඉහළට

පොළොන්නරුව, මනම්පිටිය කොටලීය පාලමේ ගැටී පෞද්ගලික මගී ප්‍රවාහන බස් රථයක් අද රාත්‍රියේදී කොට…